Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 
 

Pengunjung

302078
 

Godi Suwarna

Godi Suwarna. Dipikawanoh minangka sastrawan sagala bisa. Tulisan-tulisanna winangun sajak, Kumpulan Carpon, novelna sadayana kantos nyabet hadiah Rancage. Kalihna ti eta deuih karya-karyana teh sadayana meh kagolongkeun kana karya absurd: ngaadopsi tina karya sastra nu geus nyampak kayaning carita wayang. Saterusna didekonstruksi jadi karya anyar nu matak narik sarta leubeut ku kritik-kritikna nu seukeut tur pareureus.

Salian ti sok nulis karya fiksi, Godi oge jago nulis karya non fiksina cara artikel atawa essay. Cobi we pilari seratanna tangtos benten ti rupi-rupi karya nu konvensional.

Biografina mangga tiasa di download di dieu!

Komentar :

Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Kumpulan Fiksi Mini SUnda
  FIKSI MINI SUNDA - 23-10-2015 15:30:39  (38)
 • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
  AKSARA SUNDA - 21-10-2015 12:38:12  (13)
 • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
  SASTRA SUNDA - 23-10-2015 15:21:56  (5)
 • Melukis wajah dengan pensil
  WARTA SAKOLA - 14-06-2013 18:10:42  (5)
 • Kumpulan essay Sunda
  ARTIKEL/ESEY SUNDA - 26-03-2012 11:50:07  (4)
 
 

Artikel Terbaru

 

KALENDER

 • -----Do not change below this line------->
  Powered by Calendar Labs
  -----Do not change above this line------->
 
 
 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com