Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 
 

Pengunjung

302080
 

Kategori Biografi Sastrawan Sunda

Ano Karsana

Ano Karsana mimiti muncul dina rohangan ”Manglé Rumaja”, majalah Langensari, Kalawarta Kudjang dina taun 1964. harita téh masih jadi murid SMP di Pameungpeuk. Aya sajak, carita pondok sakapeung bahasan. Dina basa Indonésia ogé sok nyerat dina rohangan remaj ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 969

Usep Romli HM.

Ieu guru nu ganti cabak jadi wartawan tur kungsi indit ka pangperangan di Afghanistan, Timur Tengah jeung Bosnia téh réa nulis sajak jeung carita pondok dina basa Sunda, jeung carita bacaeun barudak dina basa Sunda jeung Indonésia. Nu geus medal mangrupa buku di antarana Si Ujan ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1174

Surachman RM

Sanajan keur mimiti diajar ngarang dina rohangan-rohangan baru­dak majalah atawa suratkabar Surachman sok nulis carita pondok, dongéng jeung lianna jaba ti sajak. Tapi ti taun 1954 mah ngahususkeun diri ngan nulis sajak baé, boh dina basa Indonésia boh dina basa Sunda. R&e ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 763

Karna Yudibrata

Carita pondokna salian ti leuwih réa téh, geus dibukukeun dijudulan Kanyaah Kolot (1985). Sajakna henteu sabaraha. Tapi aya di antarana anu kungsi populér ku lantaran dijadikeun lagu nyaéta ”Seuneu Bandung” jeung ”Handaru Juang”. Dina taun 1960-an ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1192

Godi Suwarna

Godi Suwarna. Dipikawanoh minangka sastrawan sagala bisa. Tulisan-tulisanna winangun sajak, Kumpulan Carpon, novelna sadayana kantos nyabet hadiah Rancage. Kalihna ti eta deuih karya-karyana teh sadayana meh kagolongkeun kana karya absurd: ngaadopsi tina karya sastra nu geus nyampak kayaning carita ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1359
1 2 3 4 5 6
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Kumpulan Fiksi Mini SUnda
  FIKSI MINI SUNDA - 23-10-2015 15:30:39  (38)
 • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
  AKSARA SUNDA - 21-10-2015 12:38:12  (13)
 • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
  SASTRA SUNDA - 23-10-2015 15:21:56  (5)
 • Melukis wajah dengan pensil
  WARTA SAKOLA - 14-06-2013 18:10:42  (5)
 • Kumpulan essay Sunda
  ARTIKEL/ESEY SUNDA - 26-03-2012 11:50:07  (4)
 
 

Artikel Terbaru

 

KALENDER

 • -----Do not change below this line------->
  Powered by Calendar Labs
  -----Do not change above this line------->
 
 
 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com