Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 
 

Pengunjung

226527
 

Kategori Biografi Sastrawan Sunda

Ano Karsana

Ano Karsana mimiti muncul dina rohangan ”Manglé Rumaja”, majalah Langensari, Kalawarta Kudjang dina taun 1964. harita téh masih jadi murid SMP di Pameungpeuk. Aya sajak, carita pondok sakapeung bahasan. Dina basa Indonésia ogé sok nyerat dina rohangan remaj ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 732

Usep Romli HM.

Ieu guru nu ganti cabak jadi wartawan tur kungsi indit ka pangperangan di Afghanistan, Timur Tengah jeung Bosnia téh réa nulis sajak jeung carita pondok dina basa Sunda, jeung carita bacaeun barudak dina basa Sunda jeung Indonésia. Nu geus medal mangrupa buku di antarana Si Ujan ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 860

Surachman RM

Sanajan keur mimiti diajar ngarang dina rohangan-rohangan baru­dak majalah atawa suratkabar Surachman sok nulis carita pondok, dongéng jeung lianna jaba ti sajak. Tapi ti taun 1954 mah ngahususkeun diri ngan nulis sajak baé, boh dina basa Indonésia boh dina basa Sunda. R&e ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 643

Karna Yudibrata

Carita pondokna salian ti leuwih réa téh, geus dibukukeun dijudulan Kanyaah Kolot (1985). Sajakna henteu sabaraha. Tapi aya di antarana anu kungsi populér ku lantaran dijadikeun lagu nyaéta ”Seuneu Bandung” jeung ”Handaru Juang”. Dina taun 1960-an ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 962

Godi Suwarna

Godi Suwarna. Dipikawanoh minangka sastrawan sagala bisa. Tulisan-tulisanna winangun sajak, Kumpulan Carpon, novelna sadayana kantos nyabet hadiah Rancage. Kalihna ti eta deuih karya-karyana teh sadayana meh kagolongkeun kana karya absurd: ngaadopsi tina karya sastra nu geus nyampak kayaning carita ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1089
1 2 3 4 5 6
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Kumpulan Carita Pondok
  Carita Pondok - 10-04-2012 21:32:58  (20)
 • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
  Aksara Sunda - 28-08-2012 12:02:07  (7)
 • Melukis wajah dengan pensil
  Warta Sakola - 14-06-2013 18:10:42  (5)
 • Kumpulan essay Sunda
  Artikel/Essay Sunda - 26-03-2012 11:50:07  (4)
 • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
  Resensi - 25-03-2012 17:08:58  (4)
 

Komentar Terbaru

 
 

waktu

 

slidshow

 

Buku Tamu

 • BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
  END CBOX --> Get This Gadget
 

Jaringan Blog Pendid

 

twetter

 
 
 

-

 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 Unair | Designed by Free CSS Templates