Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 

Komentator

 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  

  Pengunjung

  311423
   

  Kategori Biografi Sastrawan Sunda

  Ano Karsana

  Ano Karsana mimiti muncul dina rohangan ”Manglé Rumaja”, majalah Langensari, Kalawarta Kudjang dina taun 1964. harita téh masih jadi murid SMP di Pameungpeuk. Aya sajak, carita pondok sakapeung bahasan. Dina basa Indonésia ogé sok nyerat dina rohangan remaj ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1001

  Usep Romli HM.

  Ieu guru nu ganti cabak jadi wartawan tur kungsi indit ka pangperangan di Afghanistan, Timur Tengah jeung Bosnia téh réa nulis sajak jeung carita pondok dina basa Sunda, jeung carita bacaeun barudak dina basa Sunda jeung Indonésia. Nu geus medal mangrupa buku di antarana Si Ujan ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1231

  Surachman RM

  Sanajan keur mimiti diajar ngarang dina rohangan-rohangan baru­dak majalah atawa suratkabar Surachman sok nulis carita pondok, dongéng jeung lianna jaba ti sajak. Tapi ti taun 1954 mah ngahususkeun diri ngan nulis sajak baé, boh dina basa Indonésia boh dina basa Sunda. R&e ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 792

  Karna Yudibrata

  Carita pondokna salian ti leuwih réa téh, geus dibukukeun dijudulan Kanyaah Kolot (1985). Sajakna henteu sabaraha. Tapi aya di antarana anu kungsi populér ku lantaran dijadikeun lagu nyaéta ”Seuneu Bandung” jeung ”Handaru Juang”. Dina taun 1960-an ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1221

  Godi Suwarna

  Godi Suwarna. Dipikawanoh minangka sastrawan sagala bisa. Tulisan-tulisanna winangun sajak, Kumpulan Carpon, novelna sadayana kantos nyabet hadiah Rancage. Kalihna ti eta deuih karya-karyana teh sadayana meh kagolongkeun kana karya absurd: ngaadopsi tina karya sastra nu geus nyampak kayaning carita ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1385
  1 2 3 4 5 6
   

  Pengumuman PPMB

   

  Artikel Popular

  • Kumpulan Fiksi Mini SUnda
   FIKSI MINI SUNDA - 23-10-2015 15:30:39  (38)
  • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
   AKSARA SUNDA - 21-10-2015 12:38:12  (13)
  • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
   SASTRA SUNDA - 23-10-2015 15:21:56  (5)
  • Melukis wajah dengan pensil
   WARTA SAKOLA - 14-06-2013 18:10:42  (5)
  • Kumpulan essay Sunda
   ARTIKEL/ESEY SUNDA - 26-03-2012 11:50:07  (4)
   
   

  Artikel Terbaru

   

  KALENDER

  • -----Do not change below this line------->
   Powered by Calendar Labs
   -----Do not change above this line------->
   
   
   
  Home | Profil | Pengumuman

  Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud