Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 
 

Pengunjung

226517
 

Kategori Biografi Sastrawan Sunda

Biografi Akub Sumarna (persi PPSS)

PAMATUHAN Akub perenahna di Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, Lémbang. Di sisi jalan gedé, aya gang heureut, pungkal-péngkol mangrupa labirin. Lebah tanjakan, di sisi jalan liliwatan pisan, matuhna téh. Imah nomer 81, nu dina témbokna aya réklame nu n&ea ...
Jumlah komentar : 1   ::   Jumlah dilihat : 1608

Aam Amilia

Aam Amilia téh salah sahiji pangarang wanoja Sunda nu kawilang produktif tur penting dina Sastra Sunda. Mimiti ngarang ti taun 1960-an, nepi ka 2006 ratusan carpon jeung puluhan buku nu geus ditulis. Karangan Aam Amilia réréana mah ngagambarkeun kahirupan di pakotaan. Aya deuih ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 2128

Ruhaliah

Unggal aya acara PPSS di Padépokan Seni Jawa Barat, Ruhaliah mah tara kungsi absén. Éta deuih, nu matak bungah saréréa (pangpangna pikeun nu karumisan), Ibu Dosén téh sok bari ngagiringkeun nu ditariung. Mahasiswa-mahasiswi dikeprik sina nyaksé ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 809

Acep Zamzam Noor

Lahir di Tasikmalaya, 28 Februari 1960. Penyair dalam bahasa Indonesia dan Sunda, pelukis. Anak tokoh Nahdhatul Ulama Moh. Ilyas Ruhiat ini, lahir dan besar di Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Tapi setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan pelajaran ke Fakultas Senirupa dan Desain ITB (1980-1987), dan k ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1039

Ki Umbara

Tina panineungan pribadi Ajip Rosidi Ki Umbara téh sandiasmana H. Wiredja Ranusulaksana, dibabarkeun di désa Bendungan, kacamatan Lebakwangi, kawadanan Luragung, kabupatén Kuningan dina ping 10 Juli 1914. Samulihna ti munggah haji, pita sorana reksak, jadi ari sasauran hent ...
Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1268
1 2 3 4 5 6
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Kumpulan Carita Pondok
  Carita Pondok - 10-04-2012 21:32:58  (20)
 • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
  Aksara Sunda - 28-08-2012 12:02:07  (7)
 • Melukis wajah dengan pensil
  Warta Sakola - 14-06-2013 18:10:42  (5)
 • Kumpulan essay Sunda
  Artikel/Essay Sunda - 26-03-2012 11:50:07  (4)
 • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
  Resensi - 25-03-2012 17:08:58  (4)
 

Komentar Terbaru

 
 

waktu

 

slidshow

 

Buku Tamu

 • BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
  END CBOX --> Get This Gadget
 

Jaringan Blog Pendid

 

twetter

 
 
 

-

 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 Unair | Designed by Free CSS Templates