Wawa Warno
Silih Asuh ku pangaweruh, Silih Asah ku pangabisa, Silih Asih ku pangarti
 
 
 

Komentator

 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  

  Pengunjung

  311425
   

  Kategori Biografi Sastrawan Sunda

  Biografi Akub Sumarna (persi PPSS)

  PAMATUHAN Akub perenahna di Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, Lémbang. Di sisi jalan gedé, aya gang heureut, pungkal-péngkol mangrupa labirin. Lebah tanjakan, di sisi jalan liliwatan pisan, matuhna téh. Imah nomer 81, nu dina témbokna aya réklame nu n&ea ...
  Jumlah komentar : 3   ::   Jumlah dilihat : 2418

  Aam Amilia

  Aam Amilia téh salah sahiji pangarang wanoja Sunda nu kawilang produktif tur penting dina Sastra Sunda. Mimiti ngarang ti taun 1960-an, nepi ka 2006 ratusan carpon jeung puluhan buku nu geus ditulis. Karangan Aam Amilia réréana mah ngagambarkeun kahirupan di pakotaan. Aya deuih ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 2412

  Ruhaliah

  Unggal aya acara PPSS di Padépokan Seni Jawa Barat, Ruhaliah mah tara kungsi absén. Éta deuih, nu matak bungah saréréa (pangpangna pikeun nu karumisan), Ibu Dosén téh sok bari ngagiringkeun nu ditariung. Mahasiswa-mahasiswi dikeprik sina nyaksé ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 937

  Acep Zamzam Noor

  Lahir di Tasikmalaya, 28 Februari 1960. Penyair dalam bahasa Indonesia dan Sunda, pelukis. Anak tokoh Nahdhatul Ulama Moh. Ilyas Ruhiat ini, lahir dan besar di Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Tapi setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan pelajaran ke Fakultas Senirupa dan Desain ITB (1980-1987), dan k ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1237

  Ki Umbara

  Tina panineungan pribadi Ajip Rosidi Ki Umbara téh sandiasmana H. Wiredja Ranusulaksana, dibabarkeun di désa Bendungan, kacamatan Lebakwangi, kawadanan Luragung, kabupatén Kuningan dina ping 10 Juli 1914. Samulihna ti munggah haji, pita sorana reksak, jadi ari sasauran hent ...
  Jumlah komentar : 0   ::   Jumlah dilihat : 1598
  1 2 3 4 5 6
   

  Pengumuman PPMB

   

  Artikel Popular

  • Kumpulan Fiksi Mini SUnda
   FIKSI MINI SUNDA - 23-10-2015 15:30:39  (38)
  • Cara Nginstall Font Aksara Sunda
   AKSARA SUNDA - 21-10-2015 12:38:12  (13)
  • Kumpulan Resensi Buku-buku Sunda
   SASTRA SUNDA - 23-10-2015 15:21:56  (5)
  • Melukis wajah dengan pensil
   WARTA SAKOLA - 14-06-2013 18:10:42  (5)
  • Kumpulan essay Sunda
   ARTIKEL/ESEY SUNDA - 26-03-2012 11:50:07  (4)
   
   

  Artikel Terbaru

   

  KALENDER

  • -----Do not change below this line------->
   Powered by Calendar Labs
   -----Do not change above this line------->
   
   
   
  Home | Profil | Pengumuman

  Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud